Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (3. kolovoza 2022. godine)

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

PU istarska donosi odluku o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radna mjesta upravni referent

Foto: Ilustarcija

Temeljem članka  50. b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), načelnik Policijske uprave istarske donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
                                                                                           I
Djelomično se obustavlja  postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku objavljenog dana 07. lipnja  2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli  za radno mjesto
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ –
  • upravni referent - 3 izvršitelja
 
                                                                           II       
Postupak po oglasu iz točke I. Odluke obustavlja se obzirom da na isti nema prijavljenih kandidata.
III
Protiv Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.        
IV
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske. 


Stranica