Policijska postaja Umag-Umago: kontakt policajci

Kontakt - policajac: Damir Orešković

Telefon: 052/533 439
Mobitel: 099/815 51 86

 

1. kontaktno područje obuhvaća sjeverni dio područja grada Umaga od nerazvrstane lok.ceste Murine – Stella Maris do mjesta Murine i mjesta Galići te sjeverno od žc 5003 Sarbarica Sv. Marija na Krasu  sa mjestima Soši, Barboj, Valica, Brutija, Grupija, Kolombera, Fratrici, Jurcanija, Zambratija, Bašanija,,Volparija, Savudrija, Borozija, Mazurija, Crveni Vrh, sve do granice sa područjem Policijske postaje Buje, sa turističkim naseljima Katoro,Polynesia i drugi sjeverno od TN Stlla Marisa.

Kontakt - policajac: Lana Kožar

Telefon: 052/533 439

2. kontaktno područje obuhvaća sjeveroistočni dio Grada Umaga, te istočno od Kolodvorske ul. do raskrižja Ul.E.Miloša i sjeverno od Ul. E.Miloša do parkirališta Nova Obala sa cjelokupnom Ulicom -  Šetalištem .V.Gortana  do zgrade Istarske kreditne banke (naselja Punta i Komunela) sa t.naseljem Stella Maris i Auto-Kampom Stella Maris, do nerazvrstane lok.ceste Murine – Stella Maris te mjesta Murine, Galići, Sarbarica, Kmeti, Sv.Marija na Krasu, Bušina, Farnažine, Vardica, G.i D.Picudo, Matelići, Materada, Juricani, Petrovija, Vilanija, Sv.NIkola, Jeci, Sv.Vid, Špinel granica do sjevernog djela ceste D300. 

Kontakt - policajac: nije raspoređen

Telefon: 052/533 439

3. kontaktno područje obuhvaća jugozapadni dio Grada Umaga Zapadno od Kolodvorske ul., Ul.E.Miloša i Trgovačku ul. i Novu obalu od Istarske kreditne banke prema centru grada (naselja Stari grad, Centar,Moela, Naselja V.Nazora i Žrt.Fašizma, Vrh sa mjestima Rožac, Seget, Finida Čepljani,Kranceti, Martinčići, Zakinji, Koreniki, Dolinci, Križine, Sv.Ivan, Špina, Pelegrin unutar granice d300 Umag-Materada i granice sa područjem Policijske postaje Buje sa Lok.cestom L50008 i Ž5006 do raskrižja Ž5006 sa ž5002 kod auto kampa Finida.

Kontakt - policajac: Bruno Smaić

Telefon: 052/533 439
 
 
 


4. kontaktno područje obuhvaća cjelokupno područje općine Brtonigla, a počinje od raskrižja Ž5006 sa ž5002 kod auto kampa Finida do završetka mjesta Zidine (uključujući naselje Maredu, Dajlu  Karigador, Lovrečicu, D. G. Babiće  Radine, Lukone, Fernetiće, D. Katunare, Turine, Brtoniglu, Novu Vas, D. G. Serbane sve do granice sa policijskom postajom Buje i rijeke Mirne odnosno do Lok. ceste L50043 Mirna-Serbani i do raskrižja ceste D301 sa žc5070 kod Kršina zajedno sa auto kampovima Park Umag i Mareda.
 

Kontakt - policajac: Goran Nikolić

Telefon: 052/533 439
Mobitel: 099/703 1748

 
 

5. kontaktno područje obuhvaća područje grada Novigrada sa mjestima Salvela (do mjesta Zidine) St. Kontesa, Bužinija, do raskrižja D301 sa žc5070, te mjesta Kršin, St.Velika, St.Vinjeri Rožeo, Antenal i dolina rijeke Mirne do lok.ceste LC50043 Mirna-Serbani, odnosno do granice sa Policijskom postajom Poreč, sa svim pripadajućim turističkim naseljima i kampovima osim Marede .