Policijska postaja Labin

Načelnica policijske postaje - Đeni Bučić

Nadležnost nad gradovima : Labin
Nadležnost nad općinama : Sveta Nedelja, Raša, Kršan i Pićan

Policijska postaja Labin je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Labinu, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove nadzora državne granice i poslove suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijska postaja Labin podijeljena je na dva područna sektora koji su podijeljeni na dva ophodna i tri kontaktna rajona.

Na postajnom području nalazi se trajektno pristaništa Brestova i stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Raša – Bršica.

Radom policijske postaje upravlja načelnica.

 

Adresa: Istarska1, Labin, 52 220
Telefon: 052/538 439
Telefaks: 052/538 404
e-mail: pp.labin@mup.hr

Telefoni za dokumente