Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet

Načelnica policijske postaje - Eliza Štoković

Nadležnost nad gradovima : Pazin i Buzet
Nadležnost nad općinama : Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba, Tinjan i Lanišće

Policijska postaja Pazin s policijskom ispostavom Buzet je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Pazinu, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslove u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslove sigurnosti cestovnog prometa, poslove nadzora državne granice i poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija.

Policijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet podijeljena je na dva područna sektora koji su podijeljeni na pet ophodnih, jedan pozornički i četiri kontaktna rajona.

U sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se ispostava Buzet koja se nalazi na adresi 2. Istarske brigade 13, Buzet. Ispostavom upravlja voditeljica ispostave Jasmina Kajin.

Radom policijske postaje upravlja načelnica.

Adresa: Muntriljska 2, Pazin, 52 000
Telefon: 052/538 139
Telefaks: 052/538 121
e-mail : pp.pazin@mup.hr

Telefoni za dokumente