Pisarnica

Sjedište: Trg Republike 1, Pula

Prijamni ured - soba 1 

Uredovno vrijeme za građane:
radnim danom od 8 - 14.30 sati 
 
Telefonski brojevi:  
 
052/532 566   voditelj/ica pisarnice
052/532 583; 532 584
 

Građani mogu neposredno predati:

  • različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te, uz propisani iznos, upravne pristojbe
  • prijave na natječaje.