Aktivnosti kapelanije

Na temelju Dekreta Vojnog ordinarijata u RH od 20. srpnja 2009. godine, osnovana je i započela s radom 1. rujna 2009. godine policijska kapelanija "Sv. Mauro" za Policijsku upravu istarsku sa sjedištem u Puli. Granice kapelanije istovjetne su s granicama Županije istarske, a svečana uspostava Policijske kapelanije "Sv. Mauro" bila je 20. studenoga 2009. u župnoj crkvi u Fažani.

Na temelju zamolbe policijskog kapelana od 26. listopada 2015. godine i provedenih konzultacija, iz pastoralnih razloga, dio dekreta koji se odnosi na naziv policijske kapelanije i pripadajuće kapele (u policijskom odmaralištu Valbandon), mijenja se te od 6. studenog 2015. godine glasi Policijska kapalnija ''Blaženi Miroslav Bulešić'' za Policijsku upravu istarsku sa sjedištem u Puli. Zaštitinik kapelanije je blaženi Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik. Liturgijski naslov kapelanske crkve je ''Blaženi Miroslav Bulešić'', a dan policijske kapelanije slavi se na dan blagoslova kapele, posvete oltara i polaganja relikvija u oltar, 6. studenog.