Prijava javnog okupljanja

 

Obrazac prijave javnog okupljanja

Zaprimanje prijava za javna okupljanja na području Policijske uprave istarske obavlja se svakog dana u operativnim dežurstvima teritorijalno nadležnih policijskih postaja, prema mjestu održavanja javnog okupljanja.  

U slučaju kada se športske i druge priredbe ili aktivnosti na cesti u cijelosti ili djelomično održavaju na prometnicama ili je potrebno zatvaranje prometa kako bi se te aktivnosti  mogle održati, organizator je dužan zatražiti odobrenje od policijske uprave sukladno čl. 183. Zakona o sigurnosti na cestama  (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17). 

Ako je radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, potrebno je prethodno pribaviti suglasnost nadležnih subjekata koji upravljaju i gospodare cestama (ovisno o kategorizaciji cesta: jedinica lokalne samouprave nadležna je za nerazvrstane ceste i ulice u naseljima, županijska uprava za ceste za županijske i lokalne ceste te Hrvatske ceste za državne ceste ili Bina-Istra za autoceste). 

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja športske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti nadležnoj policijskoj postaji ili policijskoj upravi ovisno gdje se ta aktivnost odvija. 

Također, organizator je dužan kada se promet na cesti ograničava ili se zabranjuje o mjerama ograničavanja ili zatvaranja prometa obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja najkasnije 48 sati prije početka priredbe, odnosno aktivnosti.

 

Upute za organizatore javnih okupljanja

Izvadak iz Zakona o javnom okupljanju (NN br. 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12)

 

Prijava okupljanja

 • prijavu okupljanja dužna je osobno izvršiti odgovorna osoba organizatora ili njegov ovlašteni zastupnik
 • javna okupljanja prijavljuju se najkasnije 7 (sedam) dana prije početka okupljanja
 • I Z N I M N O: mirno okupljanje - javni prosvjed prijavljuje se najkasnije 5 (pet) dana prije početka, a iznimno iz osobito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja
 • organizator okupljanja športske, kulturne, zabavne i sl. naravi dužan je sudjelovati u snošenju troškova osiguranja policije (o snošenju troškova sklapa se ugovor najkasnije 48 sati prije početka okupljanja

 

Organizator

 • organizator je pravna osoba ili pojedinac, koji u skladu s odredbama Zakona o javnom okupljanju priprema, ustrojava i nadzire održavanje okupljanja
 • kada okupljanje organizira pravna osoba, skupina građana ili pravnih osoba, dužni su odrediti svog zastupnika - odgovornu osobu

 

Dužnost odgovorne osobe i voditelja okupljanja

 • osigurati red i mir na okupljanju
 • osigurati dovoljan broj redara, a redarske poslove može povjeriti trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti
 • omogućiti prolazak vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilu suca istrage
 • poduzeti sve potrebne mjere da sudionici okupljanja na budu naoružani i ne čine štetu - sudionicima okupljanja zabranjeno je nositi oružje i predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna pića  te im je zabranjeno nošenje odore, dijelova odore, oznake i druga obilježja kojima se poziva ili potiče na nasilje, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti
 • prekinuti okupljanje ako nastupi opasnost od nereda i nasilja

 

Redar i dužnost redara

 • redar je od organizatora određena osoba koja obavlja poslove održavanja reda i mira
 • redar je dužan nositi vidljivu oznaku s natpisom "REDAR"
 • redar ne smije nositi oružje niti predmete pogodne za nanošenje ozljeda
 • redar je dužan štititi sudionike i imovinu na prostoru okupljanja
 • redar je dužan zadržati i odmah predati policiji sudionika okupljanja, kao i osobu koja se kreće prema mjestu okupljanja, a koja posjeduje oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda
 • redar ima pravo: pregledati osobu koja ulazi na prostor okupljanja, privremeno oduzeti predmete pogodne za nanošenje ozljeda, zabraniti ulazak osobama u stanju opijenosti ili osobama za koje prosudi da bi mogle remetiti red i mir, zadržati i odmah predati policiji osobu koja remeti red i mir, usmjeravati kretanje sudionika okupljanja.