Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja.

Surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite, kao i s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području policijske uprave. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć. Sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća te obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Radom sektora upravlja načelnik Mladen Blašković.