Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta.

Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć. Sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala. Obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Radom sektora upravlja načelnik Mladen Matika.