EMAS projekt – jačanje kapaciteta granične policije

Dodatna obuka šefova smjena - interaktivna obuka s ciljem usavršavanja vještina rukovođenja i organizacije službe

Foto: Policijska akademija

U Valbandonu se ovaj tjedan, u organizaciji Uprave za granicu i Policijske akademije, održava dodatna obuka šefova smjena, na kojoj sudjeluje 16 šefova smjena. Ovo  je druga u nizu obuka u potpunosti financirana iz projekta ''Hitna pomoć – EMAS Jačanje aktivnosti granične kontrole na hrvatskom dijelu vanjske granice zbog povećanog migracijskog pritiska“. Naime, s obzirom na izazove s kojima se granična policija suočava na vanjskim granicama Europske unije, uočena je potreba za dodatnim usavršavanjem šefova smjena.

Cilj ove obuke je podići svijest o određenim vrijednostima i standardima Europske unije, s posebnim osvrtom na moguća kršenja temeljnih prava i mehanizme njihove zaštite. Modernim i dinamičnim obukama polaznicima se nastoji olakšati osvježavanje postojećih i usvajanje novih znanja. Obukom se nastoji na najvišu moguću razinu podići uloga šefa smjene granične policije kao ključnog elementa rukovođenja u odnosu na pravilnu organizaciju i upravljanje ljudskim i tehničkim resursima na terenu.

U suradnji Uprave za granicu i Policijske akademije kreiran je program, u kojem je naglasak na temama važnim za svakodnevni rad šefova smjene. Na otvorenju obuke Kristina Ciprić, ispred Uprave za granicu, poželjela je dobrodošlicu polaznicima izrazivši zadovoljstvo još jednim zajedničkim projektom Policijske akademije i Uprave za granicu. Program pritom većim dijelom čini interaktivna nastava, gdje polaznici na temelju studija slučaja usvajaju dobre prakse i usavršavaju svoje vještine rukovođenja i organizacije službe.

Ispred Uprave za granicu na obuci sudjeluju Tomislav Lukac, Drago Kuhta, Valent Gašparić, Mario Lukas Anković i voditelj Službe za granicu PU karlovačke Damir Butina te Krešimir Kaniža ispred Policijske akademije.

Kao i velik dio ostalih novih programa Policijske akademije, obuka za šefove smjene postaja granične policije predviđa samostalnu online pripremu za obuku te su polaznici prije dolaska u Valbandon imali zadatak na sustavu e-obrazovanja riješiti nekoliko vježbi, na istom sustavu provest će se i završna evaluacija obuke. Sadržaj obuke obuhvaća širok raspon tema, od profesionalne etike i psiholoških aspekta rukovođenja do rukovođenja i organizacije službe, zakonodavnog okvira vezanog za nadzor državne granice, integriranog upravljanja granicom, analize rizika i suradnje s Nacionalnim koordinacijskim centrom te naposljetku temeljnih prava, a koje su obrađene kroz prizmu svakodnevnih zadaća šefova smjene postaja granične policije.


 

Stranica