Ako putujete izvan Istre, ne zaboravite na zimsku opremu

Podsjećamo sve vozače koji putuju prema Zagrebu da je na jednoj od zimskih dionica na području Primorsko-goranske županije od 15. studenoga obvezna zimska oprema za sve vrste motornih vozila

Foto: Ilustracija

Od 15. studenoga do 15. travnja iduće godine u vrijeme zimskih uvjeta na cestama kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica moraju imati i koristiti zimsku opremu sve vrste motornih vozila. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Podsjećamo sve vozače koji putuju prema Zagrebu da je na jednoj od zimskih dionica na području Primorsko-goranske županije od 15. studenoga obvezna zimska oprema za sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika (osim za vozila oružanih snaga RH):
 
  • A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
  • D3 Karlovac – Rijeka (D8) – tzv. stara cesta prema Karlovcu

Navedena obveza zimske opreme na ovim dionicama na snazi je do 15. travnja iduće godine, a propisana je Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 145/13.).

Stoga, radi ostvarenja povoljnijih uvjeta odvijanja prometa  sve vozače i sudionike u prometu podsjećamo i upozoravamo na odredbe  Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
 

ZIMSKI  UVJETI  NA  CESTAMA

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.  

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporuča dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno navedenim odredbama.
 

ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti propisano je da se zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a prethodno navedena vozila, koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače, moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne i sl.) te marki/tipu.

Kategorija M: osobni automobili i autobusi, motorna vozila za prijevoz osoba s najmanje četiri kotača
Kategorija N: teretni automobili, motorna vozila za prijevoz tereta s najmanje četiri kotača

Zimski pneumatici označeni su oznakama:  M+S, M.S. ili M&S


VOZITE S KRATKIM SVJETLIMA

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. U protivnom, vozač će za ovaj prekršaj biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna.
 

Stranica