Djelomična obustava postupka oglasa za prijam u državnu službu od 4. listopada

Djelomično se obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17, 89/19) načelnik Policijske uprave istarske donosi:
 
 
O D L U K U
 
o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu na
određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
I.
Djelomično se obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 04. listopada 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
1. Policijska postaja Poreč 

- upravni referent – 2 izvršitelja, radi privremenog povećanja opsega poslova, a najduže godinu dana.
 
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se obzirom da na isti nema prijavljenih kandidata. 
 
 
III.
Ova Odluka biti će objavljena na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske.
 
IV.
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Stranica