PU istarska se uključila u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti

Policija je ukazala građanima,  posebice onima koji se ubrajaju u najranjivije skupine, da se zdravo kretanje treba odvijati na siguran i zakonit način

Foto: PU istarska

Policijski službenici Policijske uprave istarske su se jučer na Trgu Portarata u Puli, aktivnosti u organizaciji Grada Pule te su zajedno s građanima i partnerima obilježili Europski tjedan mobilnosti. Radi se o kampanji Europske komisije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana u urbanim sredinama promovirajući alternativna i inovativna rješenja urbanog transporta.

Europski tjedan mobilnosti prilika je da djelatnici policije upozore građane, a posebice one najranjivije skupine, da se zdravo kretanje treba odvijati na siguran i zakonit način.

Policijski službenici Postaje Prometne policije Pula i poslova prevencije Ureda načelnika na  info punktu zainteresiranim građanima dijelili su preventivne letke sa savjetima za vlasnike bicikala i motocikala te letke namijenjene sigurnijem kretanju pješaka u prometu. Putem savjeta i preventivnih letaka svi pješaci,  a posebice oni najmlađi, su se podsjetili da se ne kreću i ne zadržavaju na kolniku, već da koriste pješačke staze, kao i da kolnik, biciklističku stazu ili traku prelaze preko obilježenog pješačkog prijelaza, a ukoliko ga nema da prijeđu kolnik najkraćim putem. Vozači su upozoreni da zaustave svoje vozilo ispred pješačkog vozila kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, osobe s invaliditetom i kada tek stupaju na pješački prijelaz. Također, policijski službenici poslova prevencije su najmlađim posjetiteljima, odgajateljima i nazočnim roditeljima prezentirali preventivno-edukativnu slikovnicu "Ana i Marko" koja upozorava na opasnosti komunikacije s nepoznatim osobama.Pored policije, na manifestaciji su sudjelovali i Zajednica tehničke kulture Pula i Hrvatski auto klub Pula – Rovinj (HAK), s prezentacijom i demonstracijom u vezi sigurnosti biciklom u prometu te Društvo distrofičara Istre s izloženim vozilima za osobe sa smanjenom pokretljivošću  te su na taj način ukazali da svi zajedno moramo u prometu sudjelovati na siguran način, uvažavajući jedni druge i štiteći okoliš.

Stranica