Objava rješenja o prijmu kandidata koji su se javili na natječaj 20. listopada