Poziv na razgovor kandidatima koji su se javili na oglas za prijam u državnu službu

Policijska uprava istarska poziva na intervju kandidate koji su se javili na oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 22. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama” broj: 155/23., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz   Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (gov.hr) objavljenog dana 22.prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 155/23., web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA  MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE, ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
            - djelatnik na  tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 

Razgovor s kandidatima/kinjama održati će se dana  30. siječnja 2024. godine ( utorak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o satnici održavanja razgovora biti će obaviješteni osobno telefonom.


Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem e-pošte a ukoliko ista nije navedena, putem Hrvatske pošte na adresu.
 
Sve dostane informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/523-500 i 052/532-320.

PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 
                                                  
NAPOMENA: za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje dužne su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje  će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka.
 

Stranica