Poziv kandidatima na testiranje (interni oglas od 23. svibnja)

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Pozivamo kondidate koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  23. svibnja 2019. godine

Foto: Ilustracija

Pozivamo kandidate koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  23. svibnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, na radna mjesta
 
1. Sektor kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajna služba
    - voditelj Kriminalističko-obavještajne službe – 1 izvršitelj
 
2. Sektor kriminalističke policije, Služba općeg kriminaliteta
    - voditelj Službe općeg kriminaliteta  – 1 izvršitelj
 
3. Sektor kriminalističke policije, Služba općeg kriminaliteta, Odjel maloljetničke    delinkvencije
    - voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije  – 1 izvršitelj
 
4. Sektor kriminalističke policije, Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije
    - voditelj Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije  – 1 izvršitelj
 
5. Sektor kriminalističke policije, Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije
    - vođa grupe za gospodarski kriminalitet i  korupciju – 1 izvršitelj
 
6. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za pomorsku policiju – 1 izvršitelj
 
7. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za aerodromsku policiju  – 1 izvršitelj
 
8. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu  – 1 izvršitelj
 
9. Policijska postaja Pula
    - vođa grupe za obradu kriminaliteta  – 1 izvršitelj
 
na testiranje koje će se održati dana 10. srpnja 2019. godine s početkom u 11,30 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, u prostoriji separea (podrum).
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na provjeri znanja obavit će se isti dan, 10. srpnja 2019. godine, od 14,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).
 
            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni.
 
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 

Stranica