Policijske postaje

Policijska postaja Buje-Buie

Adresa: Nikole Tesle 6, Buje
Poštanski broj: 52460
Telefon: 052/538 939
Telefaks: 052/538 909
e-mail: pp.buje@mup.hr

Policijska postaja Buje-Buie: kontakt policajci


 

Načelnik policijske postaje -

Nadležnost nad gradovima : Buje
Nadležnost nad općinama   : Grožnjan, Oprtalj

Područje Policijske postaje Buje-Buie prostire se na površini od 236,95 km2 ili na 23 695 ha i obuhvaća područje grada Buje te općine Grožnjan i Oprtalj, odnosno sjeverozapadni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, na području grada Buje te općina Grožnjan i Oprtalj obitava 6 722 stanovnika.  

Policijska postaja Buje-Buie, kao mješovita postaja druge kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Buje-Buie podijeljeno je na dva područna sektora  koji obuhvaćaju sedam ophodnih i tri kontaktna rajona te jedan granični sektor.

Na postajnom području nalaze se dva stalna granična prijelaza  za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Plovanija i Kaštel te stalni granični prijelaz  za pogranični promet Lucija.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Policijska postaja Buzet

Adresa: 2. Istarske brigade 13, Buzet
Poštanski broj: 52420
Telefon: 052/533 339
Telefaks: 052/533 303
e-mail : pp.buzet@mup.hr

Policijska postaja Buzet: kontakt policajci

Načelnica policijske postaje - Betina Zgrablić

Nadležnost nad gradovima: Buzet
Nadležnost nad općinama: Lanišće

Područje policijske postaje Buzet prostire se na površini od 307 km2, a obuhvaća područje grada Buzeta i općine Lanišće, odnosno sjeverni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz  2011. godine na području grada Buzeta i općine Lanišće obitava 6 432 stanovnika.

Policijska postaja Buzet, kao mješovita policijska postaja treće kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Buzet podijeljeno je na dva ophodna i dva kontaktna rajona te na jedan granični sektor.

Na postajnom području nalazi se jedan stalni granični prijelaz  za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Požane, jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Buzet te jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Jelovice i  jedan stalni granični prijelaz za pogranični promet  Slum.

Radom policijske postaje upravlja načelnica.

Policijska postaja Labin

Adresa: Istarska1, Labin
Poštanski broj: 52220
Telefon: 052/538 439
Telefaks: 052/538 404
e-mail: pp.labin@mup.hr

Policijska postaja Labin: kontakt policajci


 

Načelnica policijske postaje - Đeni Bučić

Nadležnost nad gradovima : Labin
Nadležnost nad općinama : Sv. Nedelja, Raša, Kršan iPićan

Područje policijske postaje Labin prostire se na površini od 390 km2, a obuhvaća područje grada Labina i općina  Sv. Nedjelja, Raša, Kršan i Pićan, odnosno istočni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području grada Labina  i općina Sv. Nedjelja, Raša, Kršan i Pićan obitava 22 658 stanovnika.

Policijska postaja Labin, kao mješovita policijska postaja treće kategorije,  na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Labin podijeljeno je na dva područna sektora s dva ophodna i četiri kontaktna rajona te jedan granični sektor, a na postajnom području se nalazi  trajektno pristaništa Brestova i stalni granični prijelaz  za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Raša – Bršica.

Radom policijske postaje upravlja načelnica.

 

Policijska postaja Pazin

Adresa: Muntriljska 2, Pazin
Poštanski broj: 52000
Telefon: 052/538 139
Telefaks: 052/538 121
e-mail : pp.pazin@mup.hr

Policijska postaja Pazin: kontakt policajci

 

 

 

Načelnik policijske postaje -

Nadležnost nad gradovima : Pazin
Nadležnost nad općinama : Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba i Tinjan

Područje policijske postaje Pazin prostire se na površini od 532 km2, a obuhvaća područje grada Pazina i općina Gračišće, Sv. Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba i Tinjan, odnosno središnji dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području grada Pazina i općina Gračišće, Sv. Petar u Šumi, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba i Tinjan obitava 17 826 stanovnika.

Policijska postaja Pazin, kao mješovita policijska postaja treće kategorije,  na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Pazin  podijeljeno je na dva ophodnih rajona, jedan povremeni pozornički rajon i četiri kontaktna rajona.Područjem nadležnosti policijske postaje tranzitiraju najvažniji i najprometniji cestovni pravci Istre, gravitirajući prema Pazinu i istočnim krakom istarskog ipsilona prema tunelu Učka.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Policijska postaja Poreč-Parenzo

Adresa: Gimnastička 2, Poreč
Poštanski broj: 52440
Telefon: 052/533 039

Telefaks:052/533 101
e-mail : pp.porec@mup.hr

Policijska postaja Poreč-Parenzo: kontakt policajci

 

Načelnik policijske postaje - Davor Švenda

Nadležnost nad gradovima: Poreč
Nadležnost nad općinama: Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar

Područje policijske postaje Poreč-Parenzo prostire se na površini od 353 km2 i obuhvaća područje grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar, odnosno zapadni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva  iz 2011.  godine, na području grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar obitava 27 665 stanovnika.

Policijska postaja Poreč-Parenzo, kao mješovita policijska postaja druge kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Poreč-Parenzo  podijeljeno je na dva područna sektora s četiri ophodna i osam kontaktnih rajona, a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Poreč i zračna luka Vrsar za povremeni promet.

Radom policijske postaje upravlja načelnik/ca.

Policijska postaja Pula-Pola

Adresa: Trg Republike 1, Pula
Poštanski broj: 52100
Telefon: 052/532 629
Telefaks: 052/532 303
e-mail : pp.pula@mup.hr


Policijska postaja Pula-Pola: kontakt policajci

 

Načelnik policijske postaje - Vjekoslav Vukšić

Nadležnost nad gradovima : Pula, Vodnjan
Nadležnost nad općinama : Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat

Područje policijske postaje Pula-Pola prostire se na površini od 558 km2, a obuhvaća područje gradova Pula i Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat, odnosno južni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva  iz 2011. godine,  na području  gradova Pule i Vodnjana te općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažana obitava 87 100 stanovnika.

Policijska postaja Pula-Pola je ustrojstvena jedinica prve kategorije, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije, kao i poslove nadzora zakonitosti kretanja i boravka stranaca i nezakonitih migracija.

Područje Policijske postaje Pula-Pola podijeljeno je na pet područnih sektora, pet ophodnih i 14 kontaktnih rajona.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

 

Policijska postaja Rovinj-Rovigno

Adresa: Istarska 13, Rovinj
Poštanski broj: 52210
Telefon: 052/538 239
Telefaks: 052/538 202
e-mail : pp.rovinj@mup.hr

Policijska postaja Rovinj-Rovigno: kontakt policajci

Načelnik policijske postaje - Branko Ivan Bestulić

Nadležnost nad gradovima : Rovinj
Nadležnost nad općinama : Kanfanar, Bale i Žminj

Područje policijske postaje Rovinj-Rovigno prostire se na površini od 300 km2, a obuhvaća područje grada Rovinj i općina Kanfanar, Bale i Žminj, odnosno jugozapadni dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području grada Rovina  i općina Kanfanar, Bale i Žminj obitava 20 504 stanovnika.

Policijska postaja Rovinj-Rovigno, kao mješovita policijska postaja druge kategorije, na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Rovinj-Rovigno  podijeljeno je na dva područna sektora, četiri ophodna rajona i pet kontaktnih rajona, a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Rovinj.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Policijska postaja Umag-Umago

Adresa: Jadranska 11, Umag
Poštanski broj: 52470
Telefon: 052/533 439
Telefaks: 052/533 404
e-mail: pp.umag@mup.hr

Policijska postaja Umag-Umago: kontakt policajci

 

Načelnik policijske postaje - Tomislav Rajković

Nadležnost nad gradovima : Umag, Novigrad
Nadležnost nad općinama : Brtonigla

Područje policijske postaje Umag-Umago prostire se na površini od 122 km2, a obuhvaća područje gradova Umag i Novigrad te općine Brtonigla,  odnosno sjeverozapadni  dio istarskog poluotoka. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine,  na području gradova Umaga i Novigrada te općine Brtonigla obitava  19 529 stanovnika.

Policijska postaja Umag-Umago, kao mješovita policijska postaja, druge kategorije   na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne, granične  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).

Područje policijske postaje Umag-Umago  podijeljeno je na dva područna sektora, četiri ophodna rajona i pet kontaktnih rajona, a na postajnom području se nalazi jedan stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Umag i dva sezonska granična prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Umag – ACI Marina i Novigrad.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Postaja prometne policije Pula-Pola

Adresa: Tršćanska 36, Pula 
Poštanski broj: 52 100
Telefon: 052/538 738; 538 739
Telefaks: 052/538 707
e-mail: pprp.pula@mup.hr

 

Načelnik policijske postaje - Marko Peternelj

Informacije o zapisnicima prometnih nesreća: radnim danom od 8.30 do 15.30 sati
Telefon: 052/538 720

Područje Postaje prometne policije Pula-Pola je specijalizirana policijska postaja treće kategorije, obuhvaća južni dio istarskog poluotoka, koji se u zemljopisnom i prometnom smislu može promatrati kao kompaktna cjelina. Navedeno područje najveće je u PU istarskoj, s najgušćom naseljenošću u priobalnom dijelu, čiji je centar grad Pula, a obuhvaća i grad Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Fažana, Barban, Marčana i Svetvinčenat. Područje policijske postaje također obuhvaća područje Istarskog ipsilona: autocestu A9 (Pula-Umag), autocestu A8 (Kanfanar-Rogovići) te brzu cestu B8 (Rogovići-tunel Učka). Policijski službenici PPrP Pula na navedenom području pokrivaju ukupno 125 km autocesta i brzih cesta, 47 km državnih cesta, 105 km županijskih cesta, 175 km lokalnih cesta i ostale prometnice u gradu Puli i okolnim naseljima i općinama.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Pula-Pola je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostale zadaće iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.

Područje policijske postaje podijeljeno je na dva područna sektora, pet ophodnih i jedan pozornički rajon. 

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Postaja pomorske policije Pula-Pola

Adresa: Tršćanska 36, Pula
Poštanski broj: 52100
Telefon: 052/538 839
Telefaks: 052/538 808
e-mail: ppop.pula@mup.hr

 
 

Načelnik policijske postaje - Damir Vitasović
 
Postaja pomorske policije Pula-Pola je specijalizirana policijska postaja treće kategorije sa sjedištem u Puli – Poli. Nadležna je za obavljanje poslova zaštite i osiguranja dijela državne granice na moru u dužini od 89 nautičkih milja, u skladu sa standardima EU te kontrolu teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda na akvatoriju Istarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućem stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Pula, koji se nalazi u luci Pula na Riječkom gatu.

Postaja pomorske policije Pula-Pola trenutno raspolaže s jednim brodom i sedam brodica koje su sa stalnim posadama raspoređene u lukama duž istarske obale (Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Bršica), odnosno prema analizi rizika.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Postaja aerodromske policije Pula

Adresa: Valtursko polje 210, Pula
Poštanski broj: 52100
Telefon: 052/533 239
Telefaks: 052/533 220
e-mail: pap.pula@mup.hr

 

Načelnik policijske postaje - Domagoj Fabijančić

Postaja aerodromske policije Pula nalazi se u sklopu Zračne luke Pula, na udaljenosti od sedam kilometara od centra grada Pule. Ustrojena je kao specijalizirana policijska postaja treće kategorije za obavljanje poslova aerodromske policije na području Zračne luke Pula, koja u svom sastavu obavlja i poslove u sklopu stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula. Osnovna zadaća postaje aerodromske policije je provedba zadaća iz domene sigurnosti zračnog prometa, kao i poslovi kontrole prelaska državne granice, uz obavljanje svih ostalih poslova iz djelokruga rada policije.

Radom policijske postaje upravlja načelnik.