Obustava postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zgrada pu istarska.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Temeljem članka  50. b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), načelnik Policijske uprave istarske donosi
ODLUKU
o obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
                                                                                        
     I
Obustavlja se postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku objavljenog dana 23. rujna  2022. godine u Narodnim novinama broj: 110/2022., a dana 26. rujna 2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli za radna mjesta:

1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
Odjel pravnih poslova
- stručni savjetnik - psiholog – 1 izvršitelj/ica

        2.   POLICIJSKA POSTAJA POREČ – PARENZO
          - viši upravni referent – 2 izvršitelja/ice 
  
       II       
Postupak javnog natječaja iz točke I. Odluke obustavlja se obzirom da na isti nema prijavljenih kandidata.
III
Protiv Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.        
IV
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske. 


Stranica