Rezultati akcije ''Zaštita pješaka u prometu''

Slika PU_I/buje.jpg

Foto: PU istarska

Kako bi se spriječilo stradavanja pješaka i povećala njihova sigurnost u prometu, policijski službenici Policijske uprave istarske provodili su u razdoblju od 4. do 8. travnja preventivno – represivne aktivnosti pod nazivom ''Zaštita pješaka u prometu''.

Akcija je provedena s ciljem educiranja i osiguranja sigurnosti pješaka u prometu, na način da se prema provedenim analizama prometnih nesreća u kojima su sudjelovali pješaci  te  postavljanjem ophodnji na mjesta koja su određena kao kritična i na kojima se učestalo ponavljaju prekršaji vozača i prekršaji pješaka u prometu, edukativno djeluje prema svim sudionicima u prometu.

Sukladno provedenoj analizi, 5. travnja u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, na području cijele Istre provedena je jedinstvena akcija ''Zaštita pješaka u prometu'', tijekom koje se, osim  edukativnog, djelovalo  i represivno prema prekršiteljima u prometu. Podsjećamo,  kontrolirano je 136 vozača te je utvrđeno 17 prekršaja nepoštivanja prednosti pješaka, kao i 6 prekršaja pješaka, a podijeljeno je i 165 edukativnih letaka ''Poštujući propise uvijek stižem''.

Tijekom navedenog razdoblja, odnosno od  4. do 8. travnja, policijski službenici održavali su predavanja na temu zaštite pješaka u prometu pa je tako provedeno 7 edukativnih predavanja u dječjim vrtićima (dječji vrtić u Bujama, dječji vrtić ''Duga'' iz Umaga, dječji vrtić ''Grdelin'' iz Buzeta, dječji vrtić ''Pjerina Verbanac'' iz Labina, dječji vrtić ''Gračišće'', dječji vrtić ''Crvenkapica'' iz Poreča, dječji vrtić ''Neven'' iz Rovinja) i  1 predavanje u osnovnoj školi ''Šijana'' u Puli, gdje su djeca educirana o osnovnim pravilima ponašanja u prometu, prelasku preko pješačkog prijelaza, poštivanju svjetla na pješačkom semaforu i prelasku preko pješačkog prijelaza na raskrižju kada promet regulira ovlaštena osoba.

Prilikom redovnih kontrola prometa, policijski službenici pojačano su provodili mjere na zaštiti pješaka u prometu te je tijekom spomenutog razdoblja podijeljeno oko 300 edukativnih letaka  ''Poštujući propise uvijek stižem'', a ukupno je utvrđeno 29 prekršaja, od čega 18 prekršaja vozača prema pješacima i 11 prekršaja pješaka.

Budući za vrijeme provođenja preventivno – represivnih  aktivnosti nije evidentirana niti jedna prometna nesreća u kojoj su učestvovali pješaci,  može se ocijeniti da je akcija polučila zadovoljavajuće rezultate.Stranica