Ako putujete izvan Istre, ne zaboravite na zimsku opremu

Slika /2018/zimski uvjeti.JPG

Podsjećamo sve vozače koji putuju van Istre da je na pojedinim cestama na području drugih županija od 15. studenoga obvezna zimska oprema za sve vrste motornih vozila

Foto: Ilustracija
 
Od 15. studenoga do 15. travnja iduće godine u vrijeme zimskih uvjeta na cestama, kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, sve vrste motornih vozila moraju imati i koristiti zimsku opremu. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Podsjećamo sve vozače koji putuju prema Zagrebu da je na jednoj od zimskih dionica na području Primorsko-goranske županije od 15. studenoga obvezna zimska oprema za sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika:
 
  • A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) - Delnice - Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
  • D3 Karlovac - Rijeka (D8) - tzv. stara cesta prema Karlovcu

Navedena obveza zimske opreme na ovim dionicama na snazi je do 15. travnja iduće godine, a propisana je Odlukom o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj  („NN“ br. 121/20.).

Stoga, radi ostvarenja povoljnijih uvjeta odvijanja prometa  sve vozače i sudionike u prometu podsjećamo i upozoravamo na odredbe  Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
 
ZIMSKI  UVJETI  NA  CESTAMA

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.  

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporuča dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1.990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno navedenim odredbama.
 
ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti propisano je da se zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
 
Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
 
Zimskom opremom autobusa smatraju se zimski pneumatici na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
 
Lanci za snijeg i uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni.

Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne i sl.) te marki/tipu.

Kategorija M: osobni automobili i autobusi, motorna vozila za prijevoz osoba s najmanje četiri kotača
Kategorija N: teretni automobili, motorna vozila za prijevoz tereta s najmanje četiri kotača

Zimski pneumatici označeni su oznakama:  M+S, M.S., M&S i 3PMSF.


VOZITE S KRATKIM SVJETLIMA

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. U protivnom, vozač će za ovaj prekršaj biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 30 eura.

Stranica