Djelomična obustava postupka oglasa za prijam u državnu službu

Slika /2018/zastave.JPG

Djelomično se obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija                        
 
Temeljem članka  50. b. stavka 1.  Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19.), načelnik Policijske uprave istarske donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
I.
Djelomično se obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 07. lipnja 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave istarske i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavane, Područnog ureda u Puli  za radno mjesto:
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG S ISPOSTAVOM BUJE    
- upravni referent - 1 izvršitelj
 
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se za 1 izvršitelja obzirom da prijavljena kandidatkinja nije pristupila testiranju.
III.
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
                                                                  IV.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske. 
 
                                                                                                                    

Stranica