Ispravak oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

Policijska uprava istarska ispravlja Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova

Foto: Ilustracija
  
Ispravlja se  OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog u Narodnim novinama br. 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine i web stranicama  Ministarstva pravosuđa i uprave,  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske.
 
Tekst Oglasa ispravlja se na način da se:
iza teksta koji glasi:

„2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,

Služba materijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova

- djelatnik na tekućem održavanju-domar - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Labin“
 
briše tekst „vozačka dozvola B kategorije“,
 
iza teksta koji glasi:

„3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,

Služba materijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova

- pomoćni djelatnik u kuhinji - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Pula“
 
tekst „- srednja stručna sprema – srednja strukovna škola“  mijenja i glasi: „- osnovna škola ili niža stručna sprema“,
 
a u dijelu iza teksta koji glasi:

„Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
3. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi“
 
mijenja se i glasi „3. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava“
 
dok se u cijelosti briše tekst
„4. preslik vozačke dozvole za „B“ kategoriju za radno mjesto pod brojem 2.“
 
Ispravak Oglasa bit će objavljen u Narodnim novinama, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske.
 
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objave ovog Ispravka u Narodnim novinama.
 
U ostalim dijelovima tekst Oglasa ostaje neizmijenjen.

Stranica