Obavijest kandidatima o novom terminu testiranja

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

Testiranje kandidata, koji su se javili na interni oglas za radna mjesta, održat će se u petak, 21. lipnja 2019. godine 

Foto: Ilustracija

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  25. travnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, na radna mjesta
 
1. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Služba za tehniku
    - voditelj Službe za tehniku – 1 izvršitelj
 
2. Operativno-komunikacijski centar policije
    - voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra-pritvorski nadzornik  – 1 izvršitelj
 
3. Policijska postaja Pula
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju – 1 izvršitelj
 
4. Operativno-komunikacijski centar policije  
    - voditelj poslova kriptološke sigurnosti  – 1 izvršitelj
 
5. Policijska postaja Umag
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju – 1 izvršitelj
 
da će se testiranje održati 21. lipnja 2019. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se isti dan, 21. lipnja 2019. godine, od 14,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).
 
O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stranica