Obilježen Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

 • Slika /2023/trgovanje ljudima Buje.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Svake godine tisuće muškaraca, žena i djece žrtve su različitih oblika zlostavljanja i iskorištavanja, a razlozi trgovanja ljudima su prisilni rad, prosjačenje, lažna usvajanja, lažni i prisilni brak, pornografija, prisilna prostitucija, seksualni turizam i zabava te trgovina ljudskim organima

Foto: PU istarska

Danas 18. listopada, obilježava se Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima. Obilježavanje navedenog datuma Europska komisija proglasila je 2007. godine s ciljem jačanja svijesti o problematici trgovanja ljudima, a Hrvatska se odmah priključila njegovom obilježavanju.

Tim povodom su djelatnici Policijske uprave istarske u suradnji s djelatnicima gradskih društava Crvenog križa iz Pule, Poreča, Labina i Rovinja na frekventnim mjestima proveli niz preventivnih aktivnosti s ciljem senzibilizacije građana na ovu problematiku dijeleći promotivne materijale, educirajući i dragovoljno anketiravši građane o informiranosti o navedenoj problematici, dok se u Bujama i Rovinju tijekom ovoga tjedna održavaju predavanja učenicima završnih razreda strukovnih škola u sklopu preventivnog projekta „Zajedno“ na kojima se ukazuje na problematiku trgovanja ljudima, njenim posljedicama, potencijalno rizičnim situacijama te mitovima i činjenicama vezanim za trgovanje ljudima. 

Trgovanje ljudima globalni je problem i jedan od najbrže rastućih i najunosnijih oblika organiziranog kriminala te predstavlja i jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava, kao što su: pravo na slobodu kretanja, slobodu i dostojanstvo pojedinaca, život, rad i obrazovanje, odlučivanje i zdravlje. Gotovo svaka zemlja na svijetu, siromašna ili bogata, zahvaćena je ovim problemom, bilo kao zemlja podrijetla, tranzita ili odredišta žrtava trgovanja ljudima. U okviru problematike trgovanja ljudima, Hrvatska je prepoznata kao zemlja tranzita, ali sve više i zemlja porijekla te krajnja destinacija žrtava trgovanja ljudima.
 
Svake godine tisuće muškaraca, žena i djece žrtve su različitih oblika zlostavljanja i iskorištavanja, a razlozi trgovanja ljudima su prisilni rad, prosjačenje, lažna usvajanja, lažni i prisilni brak, pornografija, prisilna prostitucija, seksualni turizam i zabava te trgovina ljudskim organima.
 
Do žrtava se dolazi na različite načine. Iza, na prvi pogled, primamljivih oglasa o dobro plaćenim poslovima u inozemstvu koje nude razne "agencije", često se krije organizirani kriminal. Žrtve se prijevarom odvode iz mjesta prebivališta, oduzimaju im se osobni dokumenti te ih se prisiljava na razne poslove. Od trenutka oduzimanja dokumenata, žrtve, iako možda još toga nisu svjesne, najčešće postaju žrtve trgovanja ljudima.

Trgovci ljudima su žrtvama ponekad i poznate osobe, odnosno prijatelji ili poznanici, koji ostavljaju dojam iskusnih i profesionalnih osoba. Lažni prijateljski posrednici žrtvama nude plaćanje troškova putovanja i rješavanje svih administrativnih pitanja. No, dolaskom na odredište njihovo se ponašanje mijenja. Žrtvama se prvo, uz izliku da je to zbog njihove vlastite sigurnosti, oduzmu osobni dokumenti, drži ih se u fizički i psihički nemogućim uvjetima  te postaju prisiljene ilegalno raditi kako bi pokrile novonastale troškove koji neprekidno raste. Uz to ih se zlostavlja, prisiljava na prostituciju i konzumaciju opojnih droga, izgladnjuje, onemogućava im se kontakt s rodbinom i prijateljima te im nije omogućena zdravstvena zaštita. Najčešća mjesta eksploatacije su ulice, ugostiteljski objekti, tvornice, privatni posjedi, obiteljske kuće, stanovi, domaćinstva.
 
Veliku ulogu u cijelom sustavu imaju sva relevantna ministarstva, ali također samoj identifikaciji žrtve veliku ulogu ima i Crveni križ unutar kojeg postoje mobilni timovi koji izlaze na teren u slučajevima identifikacija žrtava trgovanja ljudima.
 
Kako se zaštititi od potencijalno opasnih situacija?

Ako vam je ponuđen posao:
 • zatražite da vam se predoči i objasni ugovor
 • stupite u kontakt s poslodavcem i raspitajte se o svim detaljima posla
 • kod prihvaćanja posla u inozemstvu postupajte OPREZNO!
 
Prije polaska na put:
 • naučite osnovne fraze jezika zemlje u koju putujete
 • napravite preslike svih dokumenata i čuvajte ih kod sebe
 • roditeljima i prijateljima ostavite: presliku putovnice, vize, ugovora i fotografiju; adresu i broj telefona prebivališta u inozemstvu; adresu i broj telefona prijatelja u zemlji u koju putujete.
 
Kada krenete na put:
 • ne odvajajte se od osobnih isprava i nemojte ih davati nikome osim ovlaštenim službenicima - nitko nema pravo zadržavati vaše osobne isprave (putovnica, osobna)
 • ako putujete u grupi, upoznajte se sa suputnicima
 • obratite pažnju na put i granične prijelaze tijekom puta
 • održavajte redovne kontakte s obitelji i prijateljima u domovini
 • zapišite brojeve telefona za hitne slučajeve.


Stranica