Objava rješenja o prijmu kandidata koji su se javili na javni natječaj