Objava rješenja o prijmu u državnu službu

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Ministarstvo unutranjih poslova donijelo je rješenje o prijmu u državnu službu

Foto: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je rješenje o prijmu u državnu službu temeljem oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme temeljem raspisanog oglasa od 29.ožujka 2023. godine.

Stručni savjetnik za ljudske potencijale

Stranica