Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom javnom natječaju

Slika /2018/arena i policija.jpg

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. NN 92/2005,  140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 342012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/2017) načelnik Policijske uprave istarske donosi Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku    

Foto: Ilustracija

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. NN 92/2005,  140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 342012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/2017) načelnik Policijske uprave istarske donosi:
 
 
O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 101/108 od 16.11.2018. godine, na web stranici Policijske uprave istarske te na web stranici Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
1. Odjel pravnih poslova – stručni savjetnik-psiholog – 1 izvršitelj
 
II.
 
Postupak po javnom natječaju iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu, a nema preostalih kandidata za izbor na navedeno radno mjesto.
 
III.
 
     Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
IV.
 
Ova Odluka biti će objavljena na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Policijske uprave istarske.
 
 
                                                                           
 
 

Stranica