Poziv kandidatima na testiranje

Slika /2018/zastave.JPG

Kandidati koji su se javili na oglas, raspisan u siječnju za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, pozivaju se na testiranje 5. ožujka

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa, objavljenog dana 29. siječnja 2020. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, do povratka državnih službenika koji su stalno raspoređeni na radna mjesta iz oglasa objavljuje:
 
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, do povratka državnih službenika koji su stalno raspoređeni na radna mjesta iz oglasa, objavljenog dana  29. siječnja 2020. godine za slijedeća radna mjesta:
 
1. Sektor za granicu – Služba za nezakonite migracije
    - administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 
2. Policijska postaja Umag
    - stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
 
3. Policijska postaja Buzet
    - upravni referent – 1 izvršitelj
 

Testiranje će se održati dana 5. ožujka 2020. godine (četvrtak) u dvije grupe, prva s početkom u 08,30 sati, a druga s početkom u 09,00 sati u zgradi Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, u prostoriji separea (podrum). 
       
Kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju uvjete iz oglasa o vremenu testiranja biti će obavješteni osobno putem telefona.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr  istovremeno s objavom oglasa.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena određenog za početak testiranje neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje.    
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
-       koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
-       koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
-       napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi  testiranje;
-       razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
-       prepisivati od ostalih kandidata.
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Razgovori s kandidatima/kinjama će se održati isti dan, 05. ožujka 2020. godine, počev od 10,30 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).
Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni/e usmeno nakon provedenog testiranja.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500.
 

Stranica