Poziv na razgovor kandidatima

Slika /2018/zastave.JPG

Razgovor s kandidatima za radna mjesta djelatnika na tekućem održavanju održat će se 15. studenoga  

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
 o b j a v l j u j e
 
POZIV NA RAZGOVOR
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 10. listopada 2019. godine  na web stranicama Policijske uprave istarske, Ministarstva uprave i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,  i to na radna mjesta:
 
za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
  • Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Labin
djelatnik na tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
 
  • Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Poreč
djelatnik na tekućem održavanju – 1 izvršitelj
 
 

Razgovori će se održati dana 15. 11. 2019. godine (petak)  s početkom u 10,00 sati, u Policijskoj upravi istarskoj, Trg Republike 1, mala sala, III kat.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, bit će obaviješteni i osobno telefonskim putem.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinje će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
Kandidat/kinja koji/a ne može dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta, ne mogu pristupiti razgovoru.
Komisija kroz razgovor (intervju)  s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) ocjenjuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
                                             
 

Stranica