Poziv na razgovor kandidatima

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Pozivamo na razgovor kandidate koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 23. svibnja 2019. godine na web stranicama Policijske uprave istarske i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika
 u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
 Policijsku upravu istarsku
 
 o b j a v l j u j e
 
POZIV NA RAZGOVOR
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne
uvjete iz oglasa objavljenog dana 23. svibnja 2019. godine
 na web stranicama Policijske uprave istarske i
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 i to na radna mjesta:
 

I.
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
 1. Služba materijalno – financijskih poslova – mjesto rada Pula
 • skladištar - 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pula
 • djelatnik na tekućem održavanju - domar – 1 izvršitelj
 
II.
za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
 1. Služba materijalno – financijskih poslova – mjesto rada Pula
 • skladištar namirnica - 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pula
 • pomoćni djelatnik u kuhinji – 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Umag
 • djelatnik na tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Labin
 • djelatnik na tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pazin
 • pomoćni djelatnik na tekućem održavanju – 1 izvršitelj
 
 1. Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Poreč
 • pomoćni djelatnik na tekućem održavanju – 1 izvršitelj
 
 
Razgovori će se održati dana 01. i 02. 08. 2019. godine (četvrtak i petak)  s početkom u 09,00 sati, u Policijskoj upravi istarskoj, Trg Republike 1, mala sala, III kat.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, bit će obaviješteni i osobno telefonskim putem.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)

Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinje će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
Kandidat/kinja koji/a ne može dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta, ne mogu pristupiti razgovoru.
Komisija kroz razgovor (intervju)  s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) ocjenjuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
                                             
 
                               Komisija za provedbu oglasa 
 
 

Stranica