Poziv na testiranje (interni oglas od 22. svibnja 2019. godine)

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Pozivamo kandidate koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  22. svibnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, za radna mjesta

Foto: Ilustracija

Pozivamo kandidate koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  22. svibnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, za radna mjesta
 
1. Policijska postaja Buje
    - načelnik policijske postaje – 1 izvršitelj
 
 
2. Policijska postaja Pazin
    - načelnik policijske postaje – 1 izvršitelj
 
3. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula
    - načelnik policijske postaje – 1 izvršitelj
 
na testiranje koje će se održati dana 29. srpnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, u prostoriji separea (podrum).

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na provjeri znanja obavit će se isti dan, 29. srpnja 2019. godine, od 10,30 sati u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
 
 
 
 
 

Stranica