Poziv na testiranje kandidatima koji su se javili na interni natječaj

Slika /2018/zastava policija.JPG

Testiranje će se održati u četvrtak u 11 sati u Policijskoj upravi istarskoj

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 28. veljače 2024. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg/e policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj na radno mjesto načelnika/ce  policijske postaje:
  • Postaja prometne policije Pula, načelnik/ca policijske postaje
 
koje će se održati dana 18. travnja 2024. godine (četvrtak)
u Policijskoj upravi istarskoj
Trg Republike 1, mala sala, III. kat.
s početkom u 11,00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, na poveznici: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Interni oglas za popunu slobodnog rukovodećeg radnog mjesta u PU istarskoj (gov.hr)      istovremeno s objavom internog oglasa.

Testiranje se sastoji od pismene provjere znanja bitne za obavljanje poslova radnog mjesta.

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 5 bodova.

Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se isti dan nakon provedenog testiranja.
 

Stranica