Poziv na testiranje kandidatima koji su se javili na oglas objavljen 22. studenoga

Slika /2018/zastave.JPG

Testiranje će se održati u utorak 10. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati za radna mjesta pod brojem 1., 3. i 4. a za radno mjesto pod brojem 2. u 12,45 sati  u prostorijama Muzičke akademije u Puli, na adresi Pula, Rovinjska ulica 14, učionica br. 2

Foto: Ilustracija
 
PU istarska poziva kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 22. studenoga 2022. godine  na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske za sljedeća radna mjesta:
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
 • upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 4 izvršitelja/ice, radi privremenog povećanja opsega poslova,  a najduže godinu dana
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
 • samostalni upravni referent za državljanstvo i strance – 1 izvršitelj/ica, radi privremenog povećanja opsega poslova,  a najduže godinu dana
 
3. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ - ROVIGNO
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica, radi privremenog povećanja opsega poslova,  a najduže godinu dana
 
4. POLICIJSKA POSTAJA LABIN 
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica, radi privremenog povećanja opsega poslova,  a najduže godinu dana
 
koje će se održati dana 10. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati za radna mjesta pod brojem 1., 3. i 4. a za radno mjesto pod brojem 2. u 12,45 sati  u prostorijama Muzičke akademije u Puli, na adresi Pula, Rovinjska ulica 14, učionica br. 2.
 
Kandidati/kinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-28857/28857 istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/532-500 052/532-320. 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
   
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se odražava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju
 
 1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
 
 1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 1. Na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili  na testiranju. 
   
 2. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama održat će se dana 11. siječnja 2023. godine, u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat), a o točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Stranica