Poziv na testiranje kandidatima za oglas

Slika /2018/zastave.JPG

Policijska uprava istarska poziva na testiranje kandidate za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Policija poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli  pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 17. studenoga 2021. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave istarske za radno mjesto:

            1. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ

            - upravni referent – 1 izvršitelj/ica – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

Testiranje će se održati dana 19. siječnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1.
 
NAPOMENA

Prilikom provedbe testiranja obavezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID – 19, a koje se sastoje u slijedećem:
 
  • prilikom ulaska u prostor u kojem se održava testiranje kandidatima/kinjama će se izmjeriti temperatura, a u slučaju povišene temperature kandidatu/kinji će biti onemogućen pristup provjeri, kao i kandidatima kojima je određena mjera COVID ili samoizolacija,
  • kandidat/kinja treba doći s maskom na licu koju treba ispravno nositi ili će je dobiti prilikom ulaska u prostoriju,  a osim medicinskih maski, mogu se koristiti i platnene maske za lice,
  • pri ulasku u prostor gdje se održava testiranje kandidati su obvezni dezinficirati ruke,
potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 2 metra kod ulaženja i kretanja u prostoru u kojem se održava testiranje, neovisno o tome sjedi li se u klupama ili se čeka u redu za vrijeme trajanja postupka.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa biti će obaviješteni osobno telefonskim putem.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500 i 052/532-320.
 
PRAVILA TESTIRANJA
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdida nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji pristupe na mjesto testiranja nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja. 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,   a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.


NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja
 
 
  1. Na razgovor (intervju) pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju.   
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosnosvakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova
Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovolji/e na testiranju održati razgovor (intervju) istog dana 19. siječnja 2022. godine (srijeda) u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula,Trg Republike 1, s početkom u 13,00 sati.
 

Stranica