PU istarska obilježila Europski tjedan mobilnosti

  • Slika /2022/eu tjedan mobilnosti.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Policijski službenici PU istarske sudjelovali u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti

Foto: PU istarska

I ove godine policijski službenici PU istarske su kroz info punkt i biciklističku ophodnju na Trgu Portarata u Puli sudjelovali u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti i prezentirali kretanje na zdrav i siguran način.

Europski tjedan mobilnosti, koji se ove godine održava u terminu od 16. do 22. rujna 2022. godine pod temom „Bolja povezanost“ ponovo je bio prilika da djelatnici Policijske uprave istarske upozore građane, a posebice one najranjivije skupine, da se zdravo kretanje treba odvijati na siguran i zakonit način.
Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je „Kombiniraj i kreći se!“, kojim se potiče odabir zdravih načina kretanja ili kombiniranja hodanja i biciklizma s  javnim prijevozom.

Na info punktovima je sudjelovala biciklistička ophodnja Policijske postaje Pula – Pola, Postaja prometne policije Pula – Pola i Poslovi prevencije, koji su za građane pripremili prikaz zdravog i motoriziranog kretanja, kako bi se pojasnilo da policija pored biciklističke ophodnje za poslove koje obavlja mora imati i motorizirani oblik, ali kod oba oblika kretanja naglasak je na sigurnosti svih sudionika u prometu.

Kroz preventivni letak „Poštujući propise uvijek stižem“ svi pješaci, a posebice oni najmlađi,  su se podsjetili da se ne kreću i ne zadržavaju na kolniku već da koriste pješačke staze, da kolnik, biciklističku stazu ili traku prelaze preko obilježenog pješačkog prijelaza, a ukoliko ga nema da prijeđu kolnik najkraćim putem. Vozači su upozoreni da zaustave svoje vozilo ispred pješačkog vozila kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, osobe s invaliditetom i kada tek stupaju na pješački prijelaz.

Kako se sutra obilježava i Dan bez poginulih u prometu zainteresirani građani su mogli potpisati prisegu o sigurnom sudjelovanju u prometu: Pledge (roadpolsafetydays.eu)

Pored policije na manifestaciji su sudjelovali i Zajednica tehničke kulture Pula i Hrvatski auto klub Pula – Rovinj (HAK), koji se prezentirali aktivnosti vezane uz Program osposobljavanja za upravljanje biciklom, kao i Društvo distrofičara Istre sa izloženim vozilima za osobe sa smanjenom pokretljivošću, te na taj način ukazali da svi zajedno moramo u prometu sudjelovati na siguran način, uvažavajući jedni druge i štiteći okoliš!
 

Stranica