Poziv na razgovor kandidatima za prijam namještenika

Slika /2018/zastava policija.JPG

Razgovor s kandidatima održat će se 12. siječnja (četvrtak) s početkom u 9 sati u prostorijama Policijske uprave istarske

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa, objavljenog dana u Narodnim novinama broj 139/22, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 30. studenoga 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 139/22, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:
 
1.            SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Službu
materijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova
  • djelatnik na tekućem održavanju - domar - 2 izvršitelj/ica, mjesto rada Istarska županija

Razgovor s kandidatima/kinjama održat će se dana 12. siječnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1.
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o satnici održavanja razgovora  bit će obaviješteni osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem e-pošte a ukoliko ista nije navedena putem Hrvatske pošte na adresu.

Sve dodatne informacije kandidati/kandidatkinje mogu dobiti na brojeve telefona  052/523-500 i 052/532-320.

PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku.
   
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
        
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 
                                                  
NAPOMENA: za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje dužne su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje  će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka.
 

Stranica