Moji dokumenti

Slika /ikone/moji_dokumenti_shutterstock_176567474.jpg

Uredovno vrijeme za građane (upravni poslovi) u sjedištu policijske uprave u Puli:
  • 7.30 - 14.00 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
  • 11.30 - 18.30 sati  (utorkom) za poslove prijavništva i osobnih isprava te poslove prometnih isprava i oružja, dok je za upravne poslove koji se odnose na problematiku stranaca i državljanstva uredovno radno vrijeme od 7.30 do 14.00 sati  

Uredovno vrijeme za građane (upravni poslovi) u policijskim postajama:
  • 7.30 - 14.00 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
  • 11.30 - 18.30 sati  (utorkom)

Informacije vezane za rješavanje upravnih poslova građani mogu dobiti putem e-maila pu.sidup@mup.hr ili na sljedećim brojevima telefona: Upravni poslovi u policijskoj upravi i policijskim postajama.

Upravni poslovi (izrada pojedinih dokumenata, izdavanje uvjerenja i sl) obavljaju se u sjedištu policijske uprave u Puli ili u policijskim postajama prema teritorijalnoj nadležnosti nad gradovima, odnosno općinama. Procedura izrade pojedinih dokumenata, izdavanje uvjerenja i ostalo istovjetni su u policijskoj upravi i u policijskim postajama. 

Osobe s invaliditetom upravne poslove obavljaju na šalteru prilagođenom osobama s invaliditetom. Pripadnici talijanske nacionalne manjine u sjedištu policijske uprave obavljaju poslove na šalteru br.6, gdje mogu na talijanskom jeziku dobiti informacije u svezi ostvarivanja statusnih prava građana, ishodovanja osobnih isprava, registracije vozila i drugih upravnih poslova.

U policijskim postajama građani mogu dolaziti neposredno u prostore upravnih poslova sa svojim zahtjevima za neposredno rješavanje.

U sjedištu Policijske uprave istarska zahtjevi stranaka rješavaju se putem e-redomata za izdavanje brojeva građana. Građani svoj redni broj za pojedinu uslugu mogu neposredno preuzeti na redomat uređaju smještenom na ulazu u prostore upravnih poslova ili mogu rezevirati termin putem aplikacije za mobilni pristup redomat.mup.hr unaprijed pomoću pametnih mobitela ili računala za taj dan ili za nekoliko dana unaprijed.Korištenje aplikacije je iznimno jednostavno. Upisivanjem riječi redomat.mup, redomat ili eredomat u bilo koju web tražilicu na zaslonu se otvara tražilica REDOMAT MUP. Ulaskom u otvorenu aplikaciju kroz tri koraka na vrlo jednostavan i brz način rezervirate svoj termin kada Vama to najbolje odgovara. Molimo buduće korisnike aplikacije da poštuju pravilo jedna punoljetna osoba - jedan broj, te da se poštuje vrijeme naručivanja, a u slučaju spriječenosti da se termin otkaže kroz aplikaciju.