Javna nabava

Slika /2018/javna_nabava_i_pozivi_Q_MUP0218.jpg

*Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016.), obavještavamo da načelnik policijske uprave te predstavnici naručitelja Policijske uprave istarske nisu u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom.


Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Temeljem članka 4. st. 1. i članka 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 144/2020) propisano je da je Naručitelj obvezan Plan nabave i Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) .

Plan nabave PU istarske za 2024. godinu (pdf, xls)