Moji dokumenti

Slika /ikone/moji_dokumenti_shutterstock_176567474.jpg

Izrada dokumenata za vrijeme pandemije kotonavirusa - sve informacije o tome kako trenutno izraditi dokumente možete saznati OVDJE.
 

Uredovno vrijeme za građane (upravni poslovi) u sjedištu policijske uprave u Puli:
  • 8 - 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
  • 11.30 - 18.30 sati  (utorkom) za poslove prijavništva i osobnih isprava te poslove prometnih isprava i oružja, dok je za upravne poslove koji se odnose na problematiku stranaca i državljanstva uredovno radno vrijeme od 8 do 14.30 sati  

 

Uredovno vrijeme za građane (upravni poslovi) u policijskim postajama:
  • 8 - 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
  • 11.30 - 18.30 sati  (utorkom)


Informacije vezane za rješavanje upravnih poslova građani mogu dobiti na sljedećim brojevima telefona: Upravni poslovi u policijskoj upravi i policijskim postajama


Upravni poslovi (izrada pojedinih dokumenata, izdavanje uvjerenja i sl) obavljaju se u sjedištu policijske uprave u Puli ili u policijskim postajama prema teritorijalnoj nadležnosti nad gradovima, odnosno općinama. Procedura izrade pojedinih dokumenata, izdavanje uvjerenja i ostalo istovjetni su u policijskoj upravi i u policijskim postajama. 

Osobe s invaliditetom upravne poslove obavljaju na šalteru prilagođenom osobama s invaliditetom. Pripadnici talijanske nacionalne manjine u sjedištu policijske uprave obavljaju poslove na šalteru br.6, gdje mogu na talijanskom jeziku dobiti informacije u svezi ostvarivanja statusnih prava građana, ishodovanja osobnih isprava, registracije vozila i drugih upravnih poslova.