Policijska postaja Poreč-Parenzo

Slika /PU_I/policijske_postaje/porec/pp_porec.jpg

Načelnik policijske postaje - Davor Švenda Nadležnost nad gradovima: Poreč Nadležnost nad općinama: Funtana, Kaštelir–Labinci, Sveti Lovreč, Tar–Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar Policijska postaja Poreč-Parenzo je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Poreču, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslove u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslove sigurnosti cestovnog prometa i poslove suzbijanja nezakonitih migracija. Policijska postaja Poreč-Parenzo podijeljena je na dva područna sektora koji su podijeljeni na četiri ophodna i četiri kontaktna rajona. Na postajnom području nalazi se zračna luka Vrsar za povremeni promet. Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Adresa: Gimnastička 2, Poreč, 52 440
Telefon: 052/533 039

Telefaks:052/533 101
e-mail : pp.porec@mup.hr

Telefoni za dokumente