Policijska postaja Pula-Pola

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Načelnik policijske postaje - Vjekoslav Vukšić Nadležnost nad gradovima : Pula, Vodnjan Nadležnost nad općinama : Medulin, Ližnjan, Marčana, Fažana, Barban i Svetvinčenat Policijska postaja Pula-Pola je temeljna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Puli, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija. Policijska postaja Pula-Pola podijeljena je na pet područnih sektora koji su podijeljeni na pet ophodnih i osam kontaktnih rajona. Radom policijske postaje upravlja načelnik.  

Adresa: Trg Republike 1, Pula, 52 100
Telefon: 052/532 629
Telefaks: 052/532 303
e-mail : pp.pula@mup.hr


Telefoni za dokumente