Policijska postaja Rovinj-Rovigno

Slika /PU_I/vijesti/2014/pp rovinj zgrada.JPG

Načelnik policijske postaje - p.o. Ecio Legović Nadležnost nad gradovima : Rovinj Nadležnost nad općinama : Kanfanar, Bale i Žminj Policijska postaja Rovinj-Rovigno je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Rovinju, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslove u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslove sigurnosti cestovnog prometa i poslove suzbijanja nezakonitih migracija. Policijska postaja Rovinj-Rovigno podijeljena je na dva područna sektora koji su podijeljeni na četiri ophodna i tri kontaktna rajona. Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Adresa: Istarska 13, Rovinj, 52 210
Telefon: 052/538 239
Telefaks: 052/538 202
e-mail : pp.rovinj@mup.hr

Telefoni za dokumente