Policijska postaja Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie

Slika /PU_I/policijske_postaje/umag/pp_umag1.jpg

Načelnik policijske postaje - Tomislav Vrbljančević Nadležnost nad gradovima : Umag, Novigrad, Buje Nadležnost nad općinama : Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj Policijska postaja Umag-Umago s policijskom ispostavom Buje-Buie je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Umagu, a na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslove u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslove sigurnosti cestovnog prometa, poslove nadzora državne granice i poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija. Policijska postaja Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie podijeljena je na četiri područna sektora koji su podijeljeni na tri ophodna i šest kontaktnih rajona. Na postajnom području nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Umag. U sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se ispostava Buje-Buie koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 6, Buje. Ispostavom upravlja voditelj ispostave Mario Sokolić. Radom policijske postaje upravlja načelnik.

Adresa: Jadranska 11, Umag, 52 470
Telefon: 052/533 439
Telefaks: 052/533 404
e-mail: pp.umag@mup.hr

Telefoni za dokumente