Djelomična obustava javnog natječaja

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

PU istarska djelomično obustavlja postupak Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,

Temeljem članka  50. b. stavka 1. i 2 Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19), načelnik Policijske uprave istarske donosi
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
                                                                                    

I. Djelomično se obustavlja se postupak Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku objavljen u Narodnim novinama broj: 9/2022. od 21. siječnja 2022. godine, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli, za radna mjesta pod brojem:
  1. POLICIJSKA POSTAJA PULA - POLA
        daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
  1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE PULA – POLA
        daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
                                                                  
II. Postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti.

III. Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV. Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske. 


Stranica