Edukacija u cilju zaštite naših nonića

Slika /2022/zaštitimonašenoniće4.jpg

U Vodnjanu policija educira građane kako se zaštititi od raznih oblika prijevara

Foto: Pu istarska

“Policija poručuje: zaštitimo naše noniće” naziv je preventivnog projekta PU istarske, u sklopu kojeg policijski službenici za prevenciju PU istarske u suradnji s Istarskom županijom, odnosno jedinicama lokalne samouprave i Crvenim križem, održavaju edukacije o prijevarama kojima su izložene osobe starije životne dobi. Edukacija je namijenjena starijim osobama i osobama koje su u kontaktu sa starijim osobama, gerontodomaćicama, te osobama koje su uključene u rad sa starijim osobama, kao i za sve zainteresirane građane i građanke, a sve s ciljem smanjenja prijevara starijih osoba.
 
Jedna takva edukacija održat će se u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta ''Vodnjan-Dignano'' i PU istarske sutra s početkom u 18.00 sati u Vjenčanoj Sali u Vodnjanu. Predviđeno trajanje edukacije je 45 minuta, pri čemu će policijski službenici građanima dati korisne informacije i pojasniti najčešće oblike prijevara s kojima su suočene starije osobe, te će ih savjetovati kako trebaju postupiti u slučaju kada posumnjaju na prijevaru. Građanima će biti podijeljeni i preventivni letci s korisnim informacijama, brojevima telefona i uputama na hrvatskom i talijanskom jeziku sa razumljivim informacijama za osobe treće životne dobi.
 

Stranica