Obustava postupka oglasa za prijam namještenika

Slika /2018/zastava policija.JPG

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska obustavlja postupak oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Temeljem članka  50. b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19), načelnik Policijske uprave istarske donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka Oglasa
za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
                                                                                           I
Obustavlja se postupak Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku objavljen u Narodnim novinama broj: 136/2021. dana 10. prosinca  2021.godine, te na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli za radno mjesto
  1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba materijalno – financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova
 
  • djelatnik na tekućem održavanju – domar - 1 izvršitelj
 
                                                                           II       
Postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer se u roku određenom Oglasom nije prijavio ni jedan kandidat.
III
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
IV
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave istarske. 

Stranica