Održana edukacije policije i Sigurne kuće Istra o ženama kao žrtvama nasilnih kaznenih djela

Slika /2023/predavanje nasilje nad ženama2.jpg

Zaključak edukativnog predavanja je da svaki oblik nasilja treba prijaviti kako bi se žrtvi mogla pružiti adekvatna pomoć i zaštita

Foto: PU istarska

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama,  u petak je u multimedijalnom centru Fažana održano edukativno predavanje ''Žene kao žrtve nasilnih kaznenih djela''.

Predavanje je održano u sklopu preventivnih aktivnosti koje već dugi niz godina Policijska uprava istarska, u suradnji s partnerima, provodi uoči i tijekom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga. Ove se godine policijskoj upravi pridružila koordinatorica Sigurne kuće Istra Jadranka Černjul.

U uvodnom dijelu voditeljica poslova prevencija Alica Rosić-Jakupović nazočne je upoznala sa statističkim pokazateljima i oblicima kaznenih djela koje je policijska uprava evidentirala tijekom prvih devet mjeseci, kako bi se vidio spektar nasilja koje žene doživljavaju čak i u svojim domovima, gdje bi se trebale osjećati zaštićeno i sigurno.

Kako bi se izjednačila prava koje žrtva ima u kaznenom postupku u odnosu na počinitelje, Europski parlament i Vijeće su 25. listopada 2012. godine donijeli Direktivu o minimalnim standardima za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, koje je i Republika Hrvatska implementirala u svoje zakonodavstvo.

Policijski službenici svaku žrtvu kaznenog djela prilikom prijave kaznenog djela na primjeren način upoznaju s pravima koje ima tijekom kaznenog postupka kako bi se osigurala primjerena zaštita žrtve. Tako se žrtve kaznenih djela prilikom prijave događaja u policiji upoznaju da, između niza drugih prava, imaju pravo na pristup službama za potporu, djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i podršku, na zaštitu od zastrašivanja i odmazde, na pratnju osobe od povjerenja koju sami izaberu u svim fazama postupka, pravo biti obaviještene o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite.Dijete kao žrtva kaznenog djela, ali i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima, ostvaruju i dodatna prava tijekom kaznenog postupka u odnosu na ostale žrtve.

Nazočni su nadalje upoznati s institucijama i udrugama na području Istre kojima se mogu obratiti za pomoć te je zaključeno kako građani u Istri pomoć mogu potražiti gotovo u svim gradovima Istre.

Jadranka Černjul, koordinatorica Sigurne kuće Istre, predstavila je način rada i smještaja žena i djece koji trpe teže oblike nasilja. Na području Istre postoje sigurne kuće na dvije tajne lokacije, a vrlo često se postupanje koordinira sa policijom koja postupa u samom događaju eskalirajućeg nasilja po dojavi zabrinutih građana. Osim hitnog smještaja žena, Sigurna kuća Istre pruža i pravnu, psihološku i emocionalnu podršku ženama kroz savjetovanje te na taj način osnažuje žene i pomaže im da napuste nasilne partnere, kako bi osigurale bolji život sebi i svojoj maloljetnoj djeci.

Kroz neke situacije sa kojima se susreću djelatnice Sigurne kuće Istre prisutni su dobili uvid u način funkcioniranja smještaja, ali i oblicima podrške koje dobivaju žene kako bi se osamostalile i nastavile živjeti sa djecom život bez nasilja.

Na kraju edukacije je zaključeno kako svako nasilje treba prijaviti i na taj način spriječiti teže oblike nasilja. Nije važno od koga stiže dojava - žrtve, svjedoka, zabrinutih susjeda - bitno je spriječiti bilo koji oblik nasilja kako bi se na vrijeme pružila podrška i zaštita žrtvi, a nasilnike spriječilo da ponove ili dovrše kazneno djelo.
 
 
 

Pisane vijesti