Poziv kandidatima na testiranje

Slika /2018/zgrada pu istarska.jpg

Pozivaju se na testiranje kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam prijam u državnu službu na određeno vrijeme u PU istarsku

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog 4. studenog 2019. godine na web stranicama Policijske uprave istarske, Ministarstva uprave i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za slijedeća radna mjesta:
 
- Ured načelnika
administrativni tajnik – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
- Policijska postaja Pula-Pola
administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
- Policijska postaja Pula-Pola
daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 

Testiranje znanja (pisani dio) će se održati dana 17. prosinca 2019. godine (utorak) u dvije grupe, jedna s početkom u 09,00 sati, a druga s početkom u 09,30 sati, u Policijskoj upravi istarskoj, Trg Republike 1, u prostoru separea.
 
Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju uvjete iz oglasa o vremenu testiranja biti će obavješteni osobno putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske istovremeno s objavom oglasa.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
  • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
            NAPOMENA: Kandidat koji dođu nakon vremena određenog za početak testiranje neće moći pristupiti testiranju.
 
  • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidati će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
  • Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.
 
  • Za vrijeme testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodit estiranje; razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata; prepisivati od ostalih kandidata.
 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.
 
Razgovori s kandidatima će se održati dana 18. (srijeda) i 19. (četvrtak) prosinca 2019. godine u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1 (mala sala, III kat).

Kandidati će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni istoga dana telefonskim putem od strane službenice Odjela za ljudske potencije.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500.


VEZANA VIJEST: Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

Stranica