Poziv na razgovor kandidatima i kandidatkinjama za prijam namještenika

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Razgovor s kandidatima/kinjama održat će se 15. ožujka (utorak) s početkom u 9 sati u prostorijama Policijske uprave istarske

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa, objavljenog dana 19. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 8 i ispravka oglasa objavljenog dana 28. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 12, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 19. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 8 i ispravka oglasa objavljenog dana 28. siječnja 2002. godine u „Narodnim novinama“ broj 12, web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radna mjesta:
 
SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Službu materijalno - financijskih poslova,
  • skladištar namirnica - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Pula
 
SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Službumaterijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova
  • djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Labin
 
SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Službumaterijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova
  • pomoćni djelatnik u kuhinji - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Pula
 

Razgovor s kandidatima/kinjama održat će se dana 15. ožujka 2022. godine (utorak) s početkom u 9 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, o satnici održavanja razgovora  bit će obaviješteni osobno telefonom.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.
 
 
 
NAPOMENA

Razgovor (intervju) će se održati sukladno epidemiološkim mjerama.
 
Prilikom ulaska u službeni prostor kandidatima/kinjama će se izmjeriti temperatura, a u slučaju povišene temperature kandidatu/kinji će biti onemogućen pristup razgovoru, kao i kandidatima kojima je određena mjera COVID ili samoizolacija.
 
Kandidat/kinja treba doći s maskom na licu koju treba ispravno nositi ili će je dobiti prilikom ulaska u službeni prostor,  a osim medicinskih maski, mogu se koristiti i platnene maske za lice.
 
Pri ulasku u prostor gdje se održava testiranje kandidati su obvezni dezinficirati ruke.
 
Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 2 metra kod ulaženja i kretanja u prostoru u kojem se održava razgovor.
 

PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)

Po dolasku na razgovor, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
 
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta, ne mogu pristupiti razgovoru. 

Kandidat/kinja koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu smatra se da je odustao/la od prijave.

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
NAPOMENA: za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje dužne su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje  će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka.
 

Stranica