Poziv na testiranje

Slika /2018/zastava policija.JPG

Testiranje će se održati u utorak 26. travnja 2022. godine s početkom u 9 sati u Uslužnoj jedinici Valbandon

Foto. Ilustracija

PU istarska poziva kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 31. ožujka 2022. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Policijskoj upravi istarskoj na radno mjesto načelnika/ce policijskih postaja:
 
1. Policijska postaja Umag s ispostavom Buje, načelnik/ca policijske postaje
 
2. Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet, načelnik/ca policijske postaje
 
koje će se održati dana 26. travnja 2022. godine (utorak) s početkom u 09,00 sati u Uslužnoj jedinici Valbandon, Prilaz marini 2, učionica br. 3.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Kandidati/kinje koji su podnijeli/e nepravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na interni oglas te će im putem elektroničke pošte biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na interni oglas.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se kandidatima u postupku.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se isti dan nakon provedenog testiranja u Uslužnoj jedinici Valbandon, Prilaz marini 2, učionica br. 3.
 
            Povjerenstvo će kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Stranica